Regulamin korzystania z usług

Cateringu Pożywnego Piu Piu

USŁUGA

1.1. Właścicielem serwisu catering-pozywny.pl jest firma PIUPIU Pożywny Catering z siedzibą przy ulicy Ślężnej 178a/3 53-111 Wrocław.

1.2. Serwis catering-pozywny.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów składających się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową.

1.3. Posiłki spakowane w białe pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.

ZAMÓWIENIE

2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2.2. Przystąpienie do programu serwisu catering-pozywny.pl następuje drogą telefoniczną po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.catering-pozywny.pl. Po wypełnieniu formularza zamówienia serwis skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.

2.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

2.4. Serwis catering-pozywny.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-19. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 517 673 442.

2.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu catering-pozywny.pl o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to: a) chorób istniejących oraz przebytych; b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.

2.6. Właściciel serwisu catering-pozywny.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.5..

2.7. Zamawiającym program w serwisie catering-pozywny.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

PŁATNOŚĆ

3.1. Opłata za program następuje za pomocą przelewu bankowego za cały okres zamówienia z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 10 1950 0001 2006 6087 4319 0001 prowadzony przez CENTRALA. Idea Bank SA w Warszawie.

3.2. W przypadku braku płatności za zamówiony program serwis catering-pozywny.pl nie zrealizuje zamówienia.

3.3. Korzystanie z usług serwisu catering-pozywny.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej catering-pozywny.pl.

3.4. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie catering-pozywny.pll oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis catering-pozywny.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 3.1.. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.

3.5. Na życzenie Klienta serwis catering-pozywny.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy piupiucatering@gmail.com w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

DOSTAWA

4.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku (niedzieli) do piątku w dwóch porach. Między 18-22 dla dostaw wieczornych w dzień poprzedzający zamówienie (w niedzielę dla dostaw na poniedziałek). Bądź godzinach 3:00-7:00 dla dostaw porannych na dany dzień. Zestaw na sobotę i niedzielę dowożony jest w godzinach popołudniowych w piątek.

4.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

4.3. Dostawa w obszarze administracyjnym Wrocławia jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną.

4.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy. Zmiana adresu i daty dostawy jest możliwa najpóźniej jeden dzień roboczy wcześniej do godz. 11.00. Wyjątkiem są zmiany dotyczące dostaw poniedziałkowych są możliwe najpóźniej do piątku do godz. 15.00. O wszelkich zmianach prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 517 673 442 lub mailowo pod adresem piupiucatering@gmail.com.

4.5. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.

4.6. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.

4.7. Serwis catering-pozywny.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

4.8. Serwis catering-pozywny.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis catering-pozywny.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

ZMIANY ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA

5.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

5.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu catering-pozywny.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu catering-pozywny.pl najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy, od poniedziałku do piątku w sposób pisemny za pomocą email na adres piupiucatering@gmail.com.

5.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, serwis catering-pozywny.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

5.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot

/z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie 7 dni od momentu powstania zmiany.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy PIUPIU Pożywny Catering Artur Gacek. Administratorem danych jest Firma PIUPIU Pożywny Catering Artur Gacek. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się telefonicznie lub mailowo. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

6.2.Serwis catering-pozywny.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.